Fluor w Polsce

Fluor to jedna z czołowych światowych firm notowanych na giełdzie zajmujących się projektowaniem, kompletacją dostaw, zarządzaniem budowami, utrzymaniem ruchu w zakładach i zarządzaniem projektami.

Polska siedziba Fluor w Gliwicach obsługuje klientów na całym świecie.

Features
 Rynek działalności Klienta
Zobacz jakie są podstawowe rynki obsługiwane przez Fluor w Polsce.
 Raport firmy Fluor na temat zrównoważonego rozwoju, 2013 r.
Czytaj Raport firmy Fluor na temat zrównoważonego rozwoju.
 Nagrody
Zobacz wyróżnienia i nagrody.