Constructie
Home  Nederland  Services  Constructie

Fluor biedt klanten constructie-expertise.

Fluor voorziet in de projectbehoeften van klanten vrijwel overal ter wereld door een systematische, consistente aanpak te bieden voor het uitvoeren van projecten. Fluors netwerk van wereldwijde constructiemedewerkers zijn vertrouwd met Fluors kwaliteitsprogramma en vereisten van het bedrijfssysteem die de vereiste bedrijfsmethoden voor het toepassen van werkprocessen, praktijken, systeem en beheer definiëren die waarborgen dat Fluor-projecten op uitmuntende wijze worden uitgevoerd.

Fluor B.V. biedt capaciteiten voor het uitvoeren van constructiewerkzaamheden in een breed spectrum aan bedrijfstakken. Fluor kan constructiewerkzaamheden zelf uitvoeren of optreden als constructiemanager voor zowel grote als kleine projecten. Fluors wereldwijde bereik stelt het bedrijf in staat constructiemedewerkers in te zetten voor projecten over de hele wereld en vaak op afgelegen locaties, om te voldoen aan de constructievereisten van zijn klanten.

Wanneer Fluor een project opzet op basis van zelfuitvoering worden constructiemedewerkers rechtstreeks door het bedrijf in dienst genomen. Zelf uitgevoerde constructie biedt Fluor maximale controle over planningen voor kritieke en snel op te leveren constructieprojecten, wat klanten ook voordelen met betrekking tot kosten, prestaties en kwaliteit biedt.

Constructiemanagement is een van Fluors kerncapaciteiten. Als constructiemanager bij een project waarborgt Fluor de arbeidskrachten door zorgvuldige evaluatie van de veiligheidsprestaties, uitmuntendheid van de uitvoering en commercieel succes.

Fluors constructie-expertise blijkt uit zijn voorbeeldige veiligheidsreputatie. Volgens het Construction Industry Institute is Fluors totale ongevallenpercentage aanzienlijk beter dan dat van andere bedrijven in deze sector. Dit feit is indrukwekkend gezien het aantal mensen op wereldwijde projectlocaties en het aantal gewerkte uren, de lastige locaties van sommige projecten en de gecompliceerdheid van de voorzieningen die Fluor bouwt. Door een systematische aanpak te ontwikkelen voor het implementeren van duurzaamheid bij projecten bevindt Fluor zich in een goede positie om klanten te helpen economische, sociale en milieudoelstellingen te bereiken.

Geïntegreerde EPC-Services
 
Fluors services bieden volledig geïntegreerde oplossingen voor klanten.
Videos

Fluor Builds.

Belangrijk Project
Gasopslag Bergermeer
Alkmaar, Nederland
Vopak butadieen koeling
Vlissingen, Nederland