Energy & Chemicals
Home  Nederland  Client Markets  Energy & Chemicals

Fluor biedt EPC-oplossingen voor opdrachtgevers in de Energy & Chemicals markt.

Fluor is een van de weinige internationale bedrijven die grote en complexe EPC-projecten uitvoeren voor opdrachtgevers in de Energy & Chemicals markt. Fluor biedt een compleet scala van geïntegreerde diensten om te voldoen aan de wereldwijde vraag naar nieuwe olie en gas.

Fluor opereert in de upstream-, downstream-, chemische en petrochemische industrie. De expertise loopt uiteen van advies, ontwerp en constructie van nieuwe installaties, zoals raffinaderijen, pijpleidingen, voorzieningen en offsite en offshore faciliteiten, tot revamps van bestaande installaties. Fluor is wereldwijd actief en kan vierentwintig uur per dag projecten uitvoeren overal ter wereld, ook op de meest afgelegen locaties en onder moeilijke omstandigheden.

Fluor B.V. in Nederland werkt al sinds 1959 voor opdrachtgevers in de Energy & Chemicals industrie in Nederland, Europa, het Midden-Oosten, Azië en Australië.

Het werkgebied van Energy & Chemicals omvat onder meer:

Biobrandstoffen – Fluor’s teams die kruiselings met elkaar samenwerken bieden technische EPC-oplossingen op het gebied van biobrandstoffen, bio-ethanol, biobutanol, biojet, biodiesel en biomassa.

Koolstofvastlegging - Fluor is de leider in de industrie op het gebied van koolstofvastlegging wat tot uiting komt in haar lange termijn commercialisering van technologie op het gebied van CO2-vastlegging op verschillende faciliteiten.

Chemie en Petrochemie - Met gedegen gediversifieerde procestechnologie en kennis van internationale projectuitvoering biedt Fluor opdrachtgevers oplossingen waarmee zij kunnen inspelen op de vraag naar commodity chemicaliën, chemische en petrochemische producten.

Gasverwerking en -behandeling - In de afgelopen vijftig jaar heeft Fluor meer dan tweehonderd gasbehandelingsinstallaties ontworpen en gebouwd.

Vergassing, Gas to Liquids en IGCC – Fluor voert 'greenfield'-, uitbreidings- en revamp projecten uit voor opdrachtgevers in deze takken van industrie.

Conversie zware olie naar lichtere producten en teerzandolie – Fluor heeft een zeer brede ervaring in conversie van zware olie naar lichtere producten, waaronder het verwerken van zware oliestromen van raffinaderijen en het opwaarderen van ondergrondse zware oliestromen en zware teerzanden.

Pijpleidingen voor olie en gas – Met meer dan 85 jaar ervaring met projecten voor het ontwikkelen van pijpleidingen en installaties biedt Fluor oplossingen voor unieke vraagstukken op het gebied van pijpleidingprojecten – onshore en offshore.

Liquefied Natural Gas (LNG) – Fluor LNG services omvatten fractionering, drijvend LNG, voorzieningen en offsites, en vergassingsterminals.

Offshore olie- en gasproductie - De offshore oplossingen van Fluor leveren innovatieve EPC-oplossingen voor de meest complexe offshore projecten in afgelegen locaties over de hele wereld.

Onshore olie- en gasproductie - Fluor biedt praktische EPC-oplossingen om de investeringen van opdrachtgevers voor grote, complexe onshore olie- en gasprojecten te maximaliseren.

Aardolieraffinage – Fluor voert wereldwijd een verscheidenheid aan ontwerp- en constructieprojecten uit voor opdrachtgevers in de aardolieraffinage-industrie – van vernieuwingsprojecten voor afzonderlijke units tot 'greenfield'-complexen, waarmee miljarden dollars gemoeid zijn.

Polysilicium – Fluor is een wereldleider in deze groei-industrie en voert momenteel wereldwijd polysiliciumprojecten uit.

Zwavelterugwinning – Fluor heeft uitgebreide expertise in alle commercieel bewezen technologieën voor zwavel om te voldoen aan de milieuvereisten van opdrachtgevers.

Voorzieningen en offsites – De engineers van Fluor hebben de technische en praktische kennis voor het ontwerp en engineering van voorzieningen en offsites die vaak 20 tot 50 procent van de totale installatiekosten van een project belopen.